Home
 Mon 03/16/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Poway, PHS Stadium 3:00p 5:00p  Junior Varsity Game    SL 
5:00p 7:00p  Junior Varsity Game Regis Jesuit   SL 
7:00p 9:00p  Varsity Game Regis Jesuit   SL 
 Wed 03/18/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Poway, PHS Stadium 5:00p 7:00p  Junior Varsity Game Santa Fe Christian   SL 
7:00p 9:00p  Varsity Game Santa Fe Christian   SL 
 Fri 03/20/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Poway, PHS Stadium 5:00p 7:00p  Junior Varsity Game Grossmont High School   SL 
7:00p 9:00p  Varsity Game Grossmont High School   SL